Vragenlijst Visie op de omgeving
Met deze vragenlijst onderzoeken we hoe mensen hun omgeving zien en hoe dit samenhangt met de manier waarop ze denken en voelen.

De vragenlijst maakt deel uit van een wereldwijd onderzoek dat bedoeld is om een beter begrip te krijgen van de behoeften, wensen en houdingen van mensen, om daarmee het overheidsbeleid beter te laten aansluiten op de lokale cultuur.

We verwachten dat dit onderzoek zal helpen om efficiënter en doeltreffender beleid te ontwikkelen waarin de burgers centraal staan. Denk hierbij aan onderwerpen als onderwijs, gezondheidszorg, sociale samenhang, mobiliteit, veiligheid en de arbeidsmarkt.

Voor dit ambitieuze doel is uw medewerking essentieel. Uw antwoorden maken het mogelijk om ook het gebied waar u woont in het onderzoek op te nemen. Zo zullen de uitkomsten van het onderzoek ook van belang zijn voor de plaats waar u woont, en helpen om het beleid beter af te stemmen op de lokale omstandigheden.


Hoe de vragenlijst te beantwoorden?

Het kost ongeveer 15 tot 20 minuten om de vragenlijst in te vullen.
Er zijn geen goede of foute antwoorden; het gaat er om om uw mening over bepaalde aspecten vast te stellen.
Bij het beantwoorden zult u merken dat ieder woord en iedere zin, zelfs de eenvoudigste, op verschillende manieren begrepen en/of geïnterpreteerd kunnen worden. Maakt u zich hierover geen zorgen en geef gewoon het eerste antwoord dat in u opkomt. Het is het beste om niet te lang bij een vraag stil te staan en snel verder te gaan.

In de meeste gevallen hoeft u alleen het vakje te selecteren dat het meest overeenkomt met uw opvatting. Ook als er geen antwoord is dat precies met uw opvatting overeenkomt, verzoeken wij u toch een keuze te maken.

De enquête is anoniem. Uw antwoorden worden niet openbaar gemaakt, maar samen met de antwoorden van andere respondenten verwerkt. Wanneer u klaar bent met de vragenlijst, kunt u, als u wilt, uw e-mailadres achterlaten zodat wij u het verslag van het onderzoek kunnen sturen.

Indien u vragen hebt over de vragenlijst, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres:
info@recrire.eu

Als u op "Ga verder" klikt, bevestigt u dat u bovenstaande informatie hebt gelezen, dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u vrijwillig meedoet.

Vragenlijst Visie op de omgeving