ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
Το ερωτηματολόγιο αυτό διερευνά τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των ανθρώπων για τον τόπο στον οποίο κατοικούν και μελετά πώς αυτές οι αναπαραστάσεις συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και νιώθουν.

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι μέρος μίας διεθνούς μελέτης, η οποία έχει στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των αντιλήψεων και των στάσεων των ατόμων, με απώτερο στόχο να σχεδιαστούν προγράμματα και πολιτικές που να είναι πιο συνεπείς με την τοπική κουλτούρα της κάθε περιοχής.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή πιο αποδοτικών, αποτελεσματικών και πολιτισμικά ευαισθητοποιημένων προγραμμάτων σε διάφορους τομείς (όπως είναι, για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η προαγωγή της υγείας, η κοινωνική συνοχή, η κινητικότητα, η ασφάλεια και η αγορά εργασίας).

Προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί ο φιλόδοξος αυτός στόχος, η συνεργασία σας μας είναι απαραίτητη και πολύτιμη.
Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει ώστε να συμπεριληφθεί η περιοχή στην οποία ζείτε σε αυτήν την έρευνα. Με τον τρόπο αυτό, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αφορούν και την περιοχή που ζείτε και αυτό θα βοηθήσει να αυξηθεί η αντιπροσωπευτικότητα και η εγκυρότητα των προγραμμάτων και των πολιτικών που θα βασιστούν στην έρευνά μας.Πώς να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο

Θα χρειαστείτε περίπου 30-35 λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.
Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, παρά διάφορες επιλογές, οι οποίες θα μας δώσουν μία εικόνα για τη γνώμη σας σχετικά με τα θέματα που παρουσιάζονται.
Καθώς απαντάτε, θα προσέξετε ότι κάθε λέξη, κάθε πρόταση, ακόμη και η πιο απλή, μπορεί να γίνει αντιληπτή και να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους.
Μην ανησυχήσετε για αυτό, απλώς δώστε την πρώτη απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό. Όταν απαντάτε στις ερωτήσεις, είναι καλό να προσπαθείτε να το κάνετε γρήγορα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε την απάντηση που ανταποκρίνεται περισσότερο στην άποψή σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να μην υπάρχει επιλογή που ταιριάζει ακριβώς στην άποψή σας. Στις περιπτώσεις αυτές, σας προτείνουμε να «πιέσετε» τον εαυτό σας και να δώσετε μια απάντηση.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα. Οι απαντήσεις σας δεν θα κοινοποιηθούν, παρά θα ληφθούν υπόψη συνολικά μαζί με τις απαντήσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων.
Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορείτε να αναγράψετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, έτσι ώστε να σας στείλουμε την αναφορά της μελέτης μόλις αυτή ολοκληρωθεί, εφόσον το επιθυμείτε.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@recrire.eu

Εφόσον πατήσετε το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ», επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τις παραπάνω πληροφορίες, ότι είστε άνω των 18 χρόνων και ότι συμφωνείτε να συμμετάσχετε εθελοντικά στην έρευνα αυτή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»