Vaateid taust-teguritele
Käesoleva küsimustikuga uuritakse, kuidas inimesed näevad enda elukohta ja kuidas on see seotud nende mõtlemisviisi ja tunnetega.

Tegemist on rahvusvahelise uurimusega, mille eesmärgiks on mõista paremini inimeste vajadusi, tundelaadi, et luua programme ja kujundada poliitikaid, mis oleks rohkem vastavuses kohaliku piirkonna kultuuriga.

Oodatakse, et käesoleva uurimuse tulemused aitavad kaasa efektiivsemate ja kultuuritundlikumate osalejate-kesksete programmide arengule erinevates valdkondades (nt. haridus, tervise edendamine, sotsiaalne sidusus, mobiilsus, turvalisus, tööturg).

Teie osalemine on selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks väärtuslik ja vajalik. Teie osalemine võimaldab meil lisada uuringusse piirkonna, kus Te elate. Tänu sellele puudutavad uuringu tulemused ka Teie elukohta ning nende tulemustega arvestamine võimaldab tõsta programmide ja poliitikate esinduslikkust ja valiidsust.


Kuidas täita küsimustikku

Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 30-35 minutit.
Puuduvad õiged ja valed vastused. On vaid valikvastused, mis peegeldavad Teie vaatenurka antud küsimuses.
Vastates märkate, et igat lihtsamatki sõna või lauset on võimalik tõlgendada mitmel viisil. Ärge selle pärast muretsege ning valige vastuseks see, mis Teile kõige esimesena pähe tuleb. Parem on, kui küsimustikku täites püüate seda teha kiiresti.

Enamikel juhtudel tuleb vastamiseks valida lahter, mis kõige paremini vastab Teie seisukohale. Mõnikord võib juhtuda, et pole ühtegi vastust, mis Teie seisukohale täpselt vastaks. Sellistel kordadel palume Teil siiski vastata.

Küsimustik on anonüümne. Teie vastuseid ei avalikustata. Vastused analüüsitakse teiste vastajate andmetega koos. Kui olete küsimustele vastamise lõpetanud, siis võite lisada enda emaili aadressi, et me saaksime edastada Teile uurimuse tulemustest kokkuvõtte, kui see on valminud.

Kui Teil on küsimusi küsimustiku kohta, siis võte võtta ühendust info@recrire.eu

Klikkides nupul "Järgmine" kinnitate, et olete tutvunud informatsiooniga eespool, olete vanem kui 18 aastat ning olete nõus vabatahtlikult küsitluses osalema.

Vaateid taust-teguritele