Spørgeskema VoC - Syn på kontekst
Dette spørgeskema undersøger måderne på, hvordan folk repræsenterer det sted, de bor, og hvordan disse repræsentationer knytter sig til måden, de tænker og føler.

Spørgeskemaet er en del af en international undersøgelse, der har som sit mål at forstå folks behov, følelser og holdninger bedre og derigennem at kunne hjælpe med til at udarbejde planer og politikker der er mere i tråd med den specifikke lokale kultur.

Resultaterne af denne undersøgelse forventes at hjælpe med til at gøre planlægning mere kulturelt sensitiv og deltagercentreret inden for en række forskellige områder (fx uddannelse, sundhedsfremme, social sammenhæng, mobilitet, sikkerhed, arbejdsmarkedet), og at denne planlægning bliver mere effektiv.

For at opfylde dette ambitiøse mål er din hjælp både værdifuld og nødvendig for os. Dine svar vil bidrage til at gøre det muligt at inkludere det nærområde, hvor du bor, i undersøgelsen. Dermed vil undersøgelsen også dreje sig om der, hvor du bor. Dette kan forhåbentligt hjælpe med til at øge validiteten og repræsentativiteten af de planer og politiker der bruger vores undersøgelse som input.


Hvordan spørgeskemaet skal udfyldes

Spørgeskemaet tager ca. 30-35 minutter at udfylde.
Der er ingen rigtige eller forkerte svar – det skal opfattes som forskellige muligheder, der kan give en bedre forståelse af dit synspunkt omkring de præsenterede aspekter.
Når du svarer, vil du opleve at hvert et ord, hver en sætning – selv de simpleste – kan forstås og fortolkes på forskellige måder. Det skal du dog ikke bekymre dig om, men blot give det første svar, du tænker på. Når du udfylder spørgeskemaet, er det bedst at udfylde det hurtigt.

I de fleste tilfælde skal du for at svare vælge den kasse, der bedst svarer til dit synspunkt. I nogle tilfælde er der ikke nogen muligheder, som passer til dit synspunkt. Sker det, må du gerne presse dig til selv til at give et svar alligevel. Spørgeskemaet er anonymt. Dine svar vil ikke blive offentliggjort; de vil blive sammenholdt med alle dem, vi modtager fra andre respondenter også. Du er velkommen til at skrive din e-mailadresse, når du er færdig med spørgeskemaet, så vi kan sende dig rapporten for undersøgelsen, skulle du ønske dette.

Har du spørgsmål til spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte os på denne e-mailadresse:
info@recrire.eu

Ved at klikke på "Næste" bekræfter du, at du har læst den ovenstående information, at du er minimum 18 år gammel og frivilligt har valgt at deltage i undersøgelsen.

Spørgeskema VoC - Syn på kontekst