въпросник Преглед на контекста
Този въпросник изследва начините, по които хората си представляват мястото, на което живеят, и как тези представи се асоциират с начина, по който мислят и чувстват..

Въпросникът е част от мащабно изследване, имащо за цел по-доброто разбиране на нуждите, чувствата и нагласите на хората, което да доведе до разработването на програми и политики, които са в по-голяма степен съответстващи на местната култура.

Очаква се резултатите от изследването да спомогнат разработването на по-ефективни, ефикасни, чувствителни към културата и насочени към участниците програми в няколко области (напр. образование, здравеопазване, социално равенство, мобилност, сигурност, пазар на труда).

За постигането на тази амбициозна цел Вашето сътрудничество е необходимо и високо оценено. То ще позволи включването на територията, на която живеете, в проучването. По този начин резултатите от него ще отразяват също така мястото, на което живеете, като разширят представителността и валидността на програмите и политиките.


Как да попълвате въпросника

Попълването отнема приблизително 30-35 минути.
Няма правилни и грешни отговори, а по-скоро няколко варианта, които дават представа за Вашата гледна точка.
В процеса на попълване ще забележите, че всяка дума и фраза, дори най-обикновените, могат да се разберат и интерпретират различно.
Не се притеснявайте за това и давайте първия отговор, който мине през съзнанието Ви. Най-добре е да се опитате да попълвате въпросника бързо.
В повечето случаи, за да отговорите, е достатъчно да изберете кутийката, която отговаря най-добре на Вашата гледна точка.

В някои случаи може да няма вариант, който да отговаря точно на Вашата гледна точка. Приканваме Ви да се „насилите“ все пак да дадете отговор.

Въпросникът е анонимен. Вашите отговори няма да станат публични и ще бъдат разглеждани заедно с отговорите на всички респонденти. Когато приключите въпросника, можете, ако желаете, да оставите Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим доклада от проучването, когато е готов.

Ако имате въпроси, можете да ни пишете на:
info@recrire.eu

Кликвайки на „следващ“ потвърждавате, че сте изчели горната информация, че сте над 18 години и сте съгласни да участвате в изследването.

въпросник Преглед на контекста